Thông tin thành lập Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp trẻ TPHCM

Lượt Xem: 252 ||| Ngày Đăng: 2021-07-21 10:46:14 ||| Lượt Yêu Thích: 0

 

 

Thông tin thành lập Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp trẻ TPHCM

 

 

I/ VỀ CHÚNG TÔI:

Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh - HOBINA được thành lập theo quyết định số xx/QĐ.HH của Giám đốc Sở xx TP. HCM cấp ngày xx/xx/20xx.

Câu lạc bộ là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp và nhà đầu tư lẫn các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân mong muốn tham gia hợp tác, đầu tư, trao đổi các lĩnh vực kinh doanh với phạm vi hoạt động trong nước và quốc tế.

Câu lạc bộ là nơi hỗ trợ doanh nghiệp trẻ (doanh nghiệp siêu nhỏ) tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh số, nâng tầm thương hiệu Việt trong khu vực và thế giới.

Câu lạc bộ là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin, chính sách quy định mới thông qua các buổi hội thảo chuyên đề và số điện thoại Hotline của Câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ đưa ra giải pháp tư vấn toàn diện và cụ thể cho từng doanh nghiệp.

Câu lạc bộ là nơi kết nối đầu tư và các nguồn tài chính trong và ngoài nước thông qua sàn giao dịch M&A, hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, kết nối với các chuyên gia, cơ quan ban ngành, hội đoàn.

 

II/ CƠ CẤU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

Cơ cấu sơ đồ tổ chức Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp Trẻ TPHCM

Cơ cấu sơ đồ tổ chức Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp Trẻ TPHCM

 

III/ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ.HH.

ngày xx tháng xx năm 20xx của Sở xxx Thành phố Hồ Chí Minh)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Tên gọi của Câu lạc bộ

 

1. Tên chính thức : CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Tên tiếng Anh : HO CHI MINH BUSINESS INVESTMENT NETWORKING ASSOCIATION

2. Tên viết tắt : HOBINA

 

 

Điều 2: Tư cách pháp nhân và trụ sở của HOBINA

 

1. Câu lạc bộ Kết nối Đầu tư Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là HOBINA hay Câu lạc bộ) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động độc lập, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.

2. Trụ sở của Câu lạc bộ đặt tại: 135/20 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Câu lạc bộ trực thuộc Sở xxx Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HOBINA

 

1. Hoạt động của Câu lạc bộ theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ.

3. Câu lạc bộ được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ được Sở xxx Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và chịu sự quản lý của Sở.

 

 

Điều 4: Tôn chỉ, mục đích hoạt động của HOBINA

 

1. Tôn chỉ của Câu lạc bộ:

  a. Câu lạc bộ là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp và nhà đầu tư lẫn các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân mong muốn tham gia hợp tác, đầu tư, trao đổi các lĩnh vực kinh doanh với phạm vi hoạt động trong nước và quốc tế.

  b. Với slogan “Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vững mạnh”, Câu lạc bộ là nơi hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ (doanh nghiệp siêu nhỏ) cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, và là cánh tay nối dài của Sở xx Thành phố Hồ Chí Minh (-TÊN VIẾT TẮT) hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh.

  c. Câu lạc bộ còn là cầu nối xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp, cá nhân, kết nối với các chuyên gia, cơ quan ban ngành, tiếp cận thị trường vốn đầu tư trong và ngoài nước.

 

2. Mục đích của Câu lạc bộ:

  a. Tập hợp và xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn trên tinh thần đoàn kết tương trợ nhau trong mọi lĩnh vực kinh doanh và nâng cao kiến thức.

  b. Tập hợp và kết nối các nhà đầu tư có mong muốn cùng chung tay phát triển sản phẩm thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

  c. Là nơi hỗ trợ tư vấn, giải đáp cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, giúp các doanh nghiệp tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn vốn quốc tế, nâng tầm thương hiệu Việt trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

  d. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin, chính sách quy định mới, thông qua các buổi hội thảo chuyên đề và số điện thoại Hotline của Câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ đưa ra giải pháp hỗ trợ toàn diện (từ tư vấn đến kết nối nguồn vốn đầu tư) và cụ thể cho từng doanh nghiệp.

 

 

Điều 5: Chức năng, nhiệm vụ của HOBINA

 

1. Tạo điều kiện để các hội viên hợp tác kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tăng doanh số tạo lợi ích thiết thực cho hội viên. 

2. Là cầu nối cho các doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền, các hội đoàn liên kết và các tổ chức quốc tế tiếp nhận thông tin kinh doanh và phổ biến cho các hội viên Câu lạc bộ.

3. Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo để chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, tiếp cận nguồn tài chính quốc tế, cập nhật các chính sách quy định mới nhất từ Chính Phủ Việt Nam.

4. Kết nối - cung cấp dịch vụ có liên quan giữa các hội viên với hội viên khi có yêu cầu.

5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ.

 

 

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN

 

Điều 6: Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

 

1. Hội viên của HOBINA gồm có: hội viên chuyên gia, hội viên chuẩn, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

- Hội viên dự bị

- Hội viên chính thức

- Hội viên chuyên gia

- Hội viên đầu tư

- Hội viên liên kết

- Hội viên danh dự

2. Tiêu chuẩn hội viên:

  a. Hội viên dự bị: là các cá nhân, chủ doanh nghiệp có mong muốn tìm hiểu hoạt động của Câu lạc bộ xem xét có phù hợp với bản thân và doanh nghiệp mình hay không.

  b. Hội viên chính thức: là các cá nhân, chủ doanh nghiệp cảm thấy hoạt động của Câu lạc bộ phù hợp với mục đích lẫn tầm nhìn cùng chung chí hướng với Câu lạc bộ cũng như có mong muốn được học hỏi, kết nối, hợp tác với các hội viên khác.

  c. Hội viên chuyên gia: là các hội viên chính thức được các hội viên Câu lạc bộ đề cử là người có uy tín, bề dày kinh nghiệm và thành tích trong lĩnh vực chuyên môn, là các chuyên gia tư vấn đầu ngành tại TP. HCM và Việt Nam, được Ban thường trực HOBINA xét duyệt và chấp nhận.

  b. Hội viên đầu tư: là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động đa dạng ngành nghề lĩnh vực mong muốn được hợp tác, đầu tư bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hay hệ sinh thái có sẵn để thúc đẩy các Hội viên phù hợp đạt được doanh số cũng như mục tiêu tăng trưởng ngắn/dài hạn và hưởng các chính sách ưu đãi cho hội viên đầu tư của HOBINA trong các chương trình sự kiện với danh nghĩa "Nhà tài trợ".

  c. Hội viên liên kết: là các doanh nghiệp, cá nhân là hội viên của các hiệp hội, tổ chức trong nước và nước ngoài có liên kết với HOBINA. Hội viên liên kết có đủ các quyền lợi hội viên trừ quyền ứng cử và bầu cử.

  d. Hội viên danh dự: các vị lãnh đạo, đương chức hoặc về hưu, cá nhân có đóng góp và hỗ trợ đặc biệt xuất sắc cho hoạt động xây dựng và phát triển Câu lạc bộ được mời làm hội viên danh dự.

 

 

Điều 7: Quyền của hội viên HOBINA

 

1. Được tham gia tất cả các hoạt động của HOBINA, được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của HOBINA theo quy định của Câu lạc bộ.

2. Được quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên website và các sự kiện của HOBINA, kết nối Hội viên với các doanh nghiệp, đối tác có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Hội viên. 

3. Được tham gia đăng tin trên hệ thống Sàn giao dịch thương mại điện tử của HOBINA, kết nối các Hội viên với bên bán hoặc bên mua trong và ngoài nước.

4. Được nhận (miễn phí hoặc phí ưu đãi) các dịch vụ hỗ trợ do HOBINA hoặc Hội viên cung cấp.

5. Được HOBINA hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ khi có yêu cầu theo quy định của Câu lạc bộ.

6. Được dự Đại hội Hội viên, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra (giám sát) HOBINA, được quyền biểu quyết quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội Hội viên theo quy định của Câu lạc bộ.

7. Được Ban chấp hành HOBINA xét khen thưởng tùy theo công lao và thành tích đóng góp vào hoạt động của Câu lạc bộ, hoặc đề nghị Lãnh đạo Sở xx Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong Câu lạc bộ.

8. Hội viên liên kết, Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra Câu lạc bộ.

 

 

Điều 8: Nghĩa vụ của Hội viên HOBINA

 

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, các Quyết định của Đại hội, Ban chấp hành, và Ban thường trực của Câu lạc bộ.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của HOBINA, hỗ trợ cùng nhau nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ của Câu lạc bộ.

3. Giữ gìn sự đoàn kết, góp phần quảng bá, vận động xây dựng HOBINA phát triển vững mạnh.

4. Tương trợ, giúp đỡ và hợp tác với các hội viên khác.

5. Đóng hội phí hoạt động thường niên đầy đủ và đúng thời hạn, tài trợ và hỗ trợ Câu lạc bộ trong các hoạt động, dịch vụ tạo nguồn thu.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.

 

 

Điều 9: Thủ tục gia nhập HOBINA

 

Các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định muốn gia nhập HOBINA cần nộp hồ sơ gia nhập tại Văn phòng Câu lạc bộ, gồm:

- Đơn đăng ký tham gia HOBINA;

- Phiếu thông tin trích ngang (theo mẫu của HOBINA);

- Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức);

- Bản sao CMND của người đại diện (là Tổng Giám đốc hay người được Tổng Giám đốc ủy quyền), các thẻ, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp liên quan;

- Hình ảnh cá nhân (như ảnh thẻ).

HOBINA có quyết định công nhận hội viên và tổ chức kết nạp hội viên mới sau khi xét duyệt hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ và nhận được hội phí đầy đủ từ hội viên. 

Kể từ ngày Câu lạc bộ có quyết định công nhận, hội viên được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định tại Điều lệ này.

 

 

Điều 10: Chấm dứt tư cách hội viên HOBINA

 

1. Hội viên đề nghị bằng văn bản không tiếp tục tham gia sinh hoạt HOBINA và được Câu lạc bộ chấp nhận.

2. Bị đình chỉ tư cách hội viên khi:

- Hội viên bị mất quyền công dân theo pháp luật và mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.

- Hội viên có hoạt động trái với mục đích HOBINA, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, xâm hại lợi ích chung của Câu lạc bộ.

- Hội viên không đóng hội phí 1 năm trở lên, trừ trường hợp có lý do và được Ban thường trực chấp thuận.

- Sau khi HOBINA ra quyết định không công nhận tư cách hội viên, hội viên đó sẽ mất mọi quyền lợi hội viên của Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA HOBINA

 

 

Điều 11:  Tổ chức HOBINA gồm có

 

1. Đại hội

2. Ban chấp hành

3. Ban thường trực

4. Ban kiểm tra (giám sát)

5. Văn phòng và các ban chuyên môn

 

 

Điều 12: Đại hội 

 

1. Đại hội:

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của HOBINA là Đại hội được tổ chức 5 năm một lần. Trong trường hợp cần thiết, khi có ít nhất ½ tổng số thành viên Ban chấp hành yêu cầu, Đại hội có thể được triệu tập bất thường. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết về:

  a. Đánh giá hoạt động của HOBINA trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo; sửa đổi bổ sung Điều lệ (nếu có).

  b. Quyết định số lượng và bầu Ban chấp hành.

  c. Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

  d. Quyết định điều chỉnh mức hội phí (nếu có)

Các quyết định của Đại hội có hiệu lực khi được sự nhất trí của ít nhất 1/2 số hội viên có mặt.

 

2. Hội nghị thường niên hoặc đột xuất khi có yêu cầu:

Hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm, thời gian tổ chức, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung Hội nghị do Ban chấp hành đương nhiệm quy định và chịu trách nhiệm tổ chức.

 

 

Điều 13: Ban chấp hành

 

1. Nhiệm kỳ, trách nhiệm và chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban chấp hành

  a. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành HOBINA là 5 năm (theo nhiệm kỳ của Đại hội HOBINA).

  b. Ban chấp hành lãnh đạo mọi hoạt động của HOBINA trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ.

  c. Quyết định của Ban chấp hành có giá trị theo đa số quá bán (1/2) số thành viên Ban Chấp hành.

  d. Ban chấp hành họp định kỳ 3 tháng 1 lần để sơ kết và đề ra chương trình hoạt động của HOBINA, có thể họp chuyên đề, bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc theo yêu cầu của quá bán (1/2) thành viên Ban chấp hành.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành

  a. Lãnh đạo việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.

  b. Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Ban thường trực, Ban kiểm tra; bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành khi cần thiết, nhân sự do Ban thường trực đề xuất và xin ý kiến Ban chấp hành quyết định.

  c. Quyết định các vấn đề khen thưởng, kỷ luật.

  d. Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu cho Đại hội và hội nghị thường niên hàng năm.

  e. Thay mặt cho HOBINA trong mối quan hệ giao dịch với chính quyền, các cơ quan nhà nước, các hội doanh nhân, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

  f. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế tài chính và Quy chế tổ chức, hoạt động của các bộ phận trực thuộc HOBINA.

  g. Tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin từ hội viên.

 

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban chấp hành

Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban chấp hành do thành viên Ban chấp hành vi phạm nghiêm trọng Điều lệ HOBINA theo đề nghị của Ban thường trực, hoặc thành viên Ban chấp hành xin nghỉ không thực hiện nghĩa vụ hay vì lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ thì đề cử người khác thay thế. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban chấp hành được sự chấp thuận của Ban chấp hành.

 

 

Điều 14: Ban thường trực

 

1. Ban thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu hoặc thống nhất sau khi đã bầu các chức danh. Chủ tịch đồng thời là Trưởng Ban chấp hành.

2. Ban thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a. Quyết định các công việc của HOBINA giữa các kỳ họp của Ban chấp hành;

  b. Tổ chức thực hiện các công việc do Đại hội và Ban chấp hành đề ra;

  c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành và theo sự ủy quyền của Ban chấp hành.

 

 

Điều 15: Ban kiểm tra (giám sát)

 

1. Ban kiểm tra gồm 3 thành viên do Ban chấp hành bầu theo nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm tra bầu Trưởng ban để điều hành công việc của Ban.

2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của HOBINA và Hội viên HOBINA về việc thực hiện Điều lệ, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành và làm báo cáo về kết quả kiểm tra.

3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra do Ban chấp hành ban hành.

 

 

Điều 16: Văn phòng và các ban chuyên môn

 

1. Văn phòng HOBINA là cơ quan có chức năng giúp Ban chấp hành tổ chức thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ.

2. Văn phòng HOBINA có Tổng thư ký và các cán bộ nghiệp vụ.

3. Tổng thư ký HOBINA là thành viên Ban Thường trực, có nhiệm vụ sau đây:

  a. Tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội, Ban chấp hành, Ban thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực của HOBINA;

  b. Thực hiện các công việc do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực ủy quyền;

  c. Giữ số HOTLINE của HOBINA để sẵn sàng hỗ trợ hội viên kết nối với các chuyên gia, các đối tác giúp đưa ra giải pháp tư vấn toàn diện cho hội viên;

  d. Giữ mối quan hệ thường xuyên với các hội viên HOBINA;

  e. Phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc HOBINA nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ;

  f. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về việc điều hành hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ.

4. Ban thư ký do Chủ tịch bổ nhiệm theo đề nghị của Ban chấp hành.

5. Tùy theo yêu cầu hoạt động, HOBINA sẽ thành lập ban chuyên môn phù hợp để thực hiện các công tác của Câu lạc bộ. Việc thành lập các ban chuyên môn do Ban chấp hành HOBINA quyết định. 

 

 

Điều 17: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HOBINA

 

1. Chủ tịch là đại diện pháp nhân của HOBINA trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ tịch do Ban chấp hành bầu trong số các thành viên Ban chấp hành. Tiêu chuẩn Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban chấp hành quy định.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HOBINA:

  a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường trực HOBINA;

  b. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập HOBINA, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Câu lạc bộ, trước Ban chấp hành, Ban thường trực về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. 

  c. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HOBINA theo quy định Điều lệ, nghị quyết Đại hội, nghị quyết và quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường trực;

  d. Chủ trì các phiên họp của Ban chấp hành, chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban thường trực;

  e. Thay mặt Ban chấp hành, Ban thường trực ký các văn bản của HOBINA;

  f. Khi Chủ tịch vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Câu lạc bộ được ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực.

 

3. Phó Chủ tịch do Ban chấp hành bầu trong số các thành viên Ban chấp hành HOBINA. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch do Ban chấp hành quy định.

 Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của HOBINA theo sự phân công của Chủ tịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về công việc được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền. Phó chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường trực HOBINA phù hợp với Điều lệ Câu lạc bộ và quy định của pháp luật.

 

 

 CHƯƠNG IV

TÀI CHÍNH

 

 

Điều 18: Các khoản thu và chi của HOBINA

 

1. Các khoản thu của Câu lạc bộ gồm có:

  a. Hội phí do các hội viên đóng góp tự nguyện;

  b. Các khoản tài trợ bằng tiền và hiện vật của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

  c. Các khoản đóng góp ngoài hội phí tự nguyện của hội viên và từ các khoản % tự nguyện trích từ các dịch vụ mà hội viên HOBINA đem lại cho những hội viên khác;

  d. Thu tiền thanh lý tài sản của HOBINA;

  e. Thu lãi tiền gửi ngân hàng;

  f. Thu từ các hoạt động của HOBINA theo quy định của pháp luật;

  g. Các khoản thu hợp pháp khác.

 

2. Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm có:

  a. Lương, phụ cấp, các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, tiền lễ tết cho cán bộ chuyên trách Văn phòng HOBINA;

  b. Công tác phí trong, ngoài nước theo yêu cầu Ban Chấp hành;

  c. Chi mua sắm vật dụng văn phòng;

  d. Chi phí các dịch vụ thuê ngoài theo hợp đồng cung ứng dịch vụ;

  e. Chi phí thuê trụ sở làm việc, chi trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật cho Văn phòng thường trực HOBINA;

  f. Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra;

  g. Chi cho các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo chuyên đề, kế hoạch và dự án mà HOBINA đã thông qua;

  h. Chi phí giao dịch, tiếp khách, hội họp;

  i. Chi đào tạo các bộ phận nghiệp vụ;

  j. Chi khen thưởng hội viên, Ban Chấp hành và các tổ chức...;

  k. Đóng lệ phí, hội phí cho tổ chức mà HOBINA là thành viên;

  l. Chi khác: hoạt động từ thiện, văn hóa, thể thao, tài trợ…

 

3. Các khoản thu, chi cụ thể được quy định tại Quy chế tài chính của Câu lạc bộ.

 

 

Điều 19: Nguyên tắc quản lý tài chính

Tài chính của Câu lạc bộ được sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu, có sổ sách ghi chép thu chi rõ ràng theo đúng quy định và phải thông qua Ban Thường trực và báo cáo cho Ban chấp hành. 

 

 

CHƯƠNG V:

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

 

 

Điều 20:  Khen thưởng

 

Hội viên có nhiều thành tích đóng góp vào các hoạt động của HOBINA sẽ được khen thưởng hoặc đề nghị Sở xx Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng.

 

 

Điều 21:  Kỷ luật

 

Hội viên nếu không giữ đúng cam kết, có chất lượng dịch vụ yếu kém hoặc làm tổn hại đến uy tín, quyền lợi của HOBINA hoặc không đóng hội phí trong năm sẽ bị xóa tên trong danh sách thành viên Câu lạc bộ, và bồi thường các tổn thất, thiệt hại phát sinh (nếu có).

 

 

CHƯƠNG VI:

GIẢI THỂ HOBINA

 

 

Điều 22: Câu lạc bộ giải thể trong các trường hợp sau

 

1. Kết thúc nhiệm kỳ mà Đại hội không tiếp tục tổ chức Đại hội cho nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Theo quyết định của Đại hội thành viên.

3. Theo quyết định của Sở xxx Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

CHƯƠNG VII:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

Điều 23: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

 

Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Đại hội nhất trí thông qua.

 

 

Điều 24: Tổ chức lại và giải thể HOBINA

 

Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm của tổ chức Câu lạc bộ, HOBINA có thể thay đổi cách thức tổ chức hoạt động của mình. Việc chuyển đổi cách thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ phải được Đại hội xem xét, quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

HOBINA giải thể trong các trường hợp sau:

 

1. Hoạt động của Câu lạc bộ không đạt được mục tiêu đề ra hoặc sự tồn tại của Câu lạc bộ là không cần thiết và được sự nhất trí của 2/3 tổng số Ban Chấp hành.

2. Cơ quan ra quyết định thành lập Câu lạc bộ cũng là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể Câu lạc bộ.

3. Việc giải thể và thanh lý tài sản của Câu lạc bộ được tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

 

Điều 25: Điều khoản thi hành

 

Điều lệ này có 7 chương và 25 điều, được Đại hội đại biểu của Câu lạc bộ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày……………..

 

CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HOBINA

 

 

 

Khuyến cáo:

  • Bài viết KHÔNG PHẢI lời khuyên tư vấn tài chính - đầu tư - pháp lý chính xác 100%. Vui lòng xem qua Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm Nội dung của chúng tôi.

  • Bài viết có thể có thể bị trì hoãn, chưa cập nhật, bỏ sót hoặc thiếu chính xác tại thời điểm quý độc giả xem.

  • Chợ Đất cố gắng mang đến nhiều thông tin đa chiều nhất có thể từ quý độc giả và nhiều nguồn minh bạch nhất có thể.

  • Quý Anh/Chị trước khi đầu tư - mua bán - giao dịch xin cân nhắc thật kỹ.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi tình huống không mong muốn liên quan đến thông tin được đăng tải trên bài viết (nếu có).

Mọi bài viết - ý kiến đóng góp chân thành xin gửi về cho chúng tôi qua Email: chodat.com.vn0@gmail.com. Chúng tôi sẽ cập nhật và bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Xin cảm ơn quý Anh/Chị độc giả.

 

 

 

Được tài trợ:

Dịch vụ chạy quảng cáo Bất Động Sản: Chợ Đất

Dịch Vụ Quảng Cáo Bất Động Sản Uy Tín Hàng Đầu HomeHere.vn

 

[LIKE] Bài viết hay

Bình Luận

Có thể bạn quan tâm:

Bán căn hộ Vinhomes Quận 9 giá tốt - 2PN+2WC - 60m2 chỉ 900 triệu Chính Chủ

Bán căn hộ Vinhomes Quận 9 giá tốt - 2PN+2WC - 60m2 chỉ 900 triệu

Quận 9, Hồ Chí Minh
2.84 Tỷ
1 Ngày trước
Xem Nhà Đất
Cho thuê căn hộ Quận 6 giá rẻ (The Western Capital Lý Chiêu Hoàng) Chính Chủ

Cho thuê căn hộ Quận 6 giá rẻ (The Western Capital Lý Chiêu Hoàng)

Quận 6, Hồ Chí Minh
8.00 Triệu
1 Ngày trước
Xem Nhà Đất
Bán đất biệt thự 2 mặt tiền Nguyễn Duy Trinh 35x34m2 Phú Hữu Quận 9 Chính Chủ

Bán đất biệt thự 2 mặt tiền Nguyễn Duy Trinh 35x34m2 Phú Hữu Quận 9

Quận 9, Hồ Chí Minh
36.00 Tỷ
1 Ngày trước
Xem Nhà Đất

 

Bài viết chưa đủ với bạn ? Hãy tìm kiếm !

 

Tư vấn bất động sản khác