Tuyến bố Miễn trừ Trách Nhiệm

Những thông tin đăng tải trên website Chợ Đất này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên Chợ Đất này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác tùy vào thời điểm người đọc tiếp cận.

Theo đó, xin hiểu rằng tác giả và bên xuất bản các thông tin trên Chợ Đất không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến những thông tin - vấn đề vi phạm quy định Pháp Luật Việt Nam. Do đó, quý vị không nên sử dụng những thông tin trên trang web này thay cho nội dung tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn về kế toán, thuế, pháp lý hay các chuyên gia tư vấn chuyên môn khác được ủy quyền bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên có sự tham vấn từ các chuyên gia đáng tin cậy.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên Chợ Đất được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Chợ Đất không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, Chợ Đất cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của Chợ Đất sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên Chợ Đất hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp Chợ Đất đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của Chợ Đất. Chợ Đất không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.