Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

 

 

 

 

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Gửi mọi người một bài tổng hợp về Gía Thuê - Bán của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2.

  • Báo cáo này được cập nhật Tháng 12/2022 nên số liệu vẫn tương đối chính xác.

 

Toàn cảnh dự án căn hộ chung cư tại Quận 2 Tp Thủ Đức - Chợ Đất

 

Bức tranh hạ tầng Quận 2 - TP Thủ Đức

 

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

Tổng hợp bảng giá mua bán - cho thuê của 80 căn hộ chung cư tại Quận 2 TP Thủ Đức

(Theo The Cuong)

 

Tham khảo thêm:

Cập nhật lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà tháng 2 năm 2023

 

 

 

 

Được tài trợ:

Nền tảng đăng tin Quảng cáo Bất động sản miễn phí: Homehere.vn

Đăng tin bất động sản miễn phí Homehere.vn

 

 

 

Nhờ tư vấn
0906326879