Những lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây

Những lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây

Những lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây

- Lần 1 (tháng 11/2012 đến tháng 5/2013)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 8% xuống 5%

Thị trường chứng khoán giao dịch tích cực từ cuối 2012 đến đầu 2014

- Lần 2 (tháng 3/2014)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 5% xuống 4.5%

Thị trường chứng khoán đi ngang trong giai đoạn 2014-2015

- Lần 3 (tháng 7/2017)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4.5% xuống 4.25%

Thị trường chứng khoán thăng hoa nữa sau 2017 - đầu 2018

- Lần 4 (tháng 9/2019 )

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4.25% xuống 4%

Thị trường chứng khoán đi ngang trong cuối năm 2019

- Lần 5 (tháng 3/2020 đến tháng 10/2020 )

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4% xuống 2.5%

Thị trường chứng khoán thăng hoa trong 2020 và 2021

 

Chốt: đa phần xu hướng trung hạn thị trường thường tích cực sau những lần hạ lãi suất điều hành, không biết lần này như thế nào

(Theo Facebooker Lê Thành) 

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành


Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành 2 Quyết định, thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành:

1. Quyết định số 313 /QĐ-NHNN ngày 14 tháng 3 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD. Theo đó, 

- lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, 

- lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; 

- lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. 

2. Quyết định số 314/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 3 năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Theo đó, 

- lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm;

 - lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

 

(Theo Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam)


 

Hứa Xuân Đức

Ý là giờ phải mua vào phải ko sếp

Văn Hoài Thương

Hứa Xuân Đức còn lâu , nào fed giảm lãi thì tính . Cú này chắc giảm đau thôi

 

Bài viết chưa đủ với bạn ? Hãy tìm kiếm !

 

Luôn cập nhật các thông tin mới nhất!

Đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Bình luận

Chợ Đất

Chợ Đất

Chợ Đất : Kênh thông tin tư vấn chia sẻ kiến thức bất động sản dành cho mọi người !

Liên hệ với chúng tôi Tư vấn
Bạn muốn đặt quảng cáo ở đây?
Liên hệ với chúng tôi

Tin tức bất động sản khác