PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH SƠ BỘ NHƯ THẾ NÀO VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUA SỰ CỐ BÉ TRAI BỊ RƠI XUỐNG TRỤ BÊ-TÔNG XÂY CẦU TẠI CÔNG TRƯỜNG CẦU RỌC SEN HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP.

Lượt Xem: 3852 ||| Ngày Đăng: 2023-06-07 13:11:41 ||| Lượt Yêu Thích: 0

 

 

 

 

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH SƠ BỘ NHƯ THẾ NÀO VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUA SỰ CỐ BÉ TRAI BỊ RƠI XUỐNG TRỤ BÊ TÔNG XÂY CẦU TẠI CÔNG TRƯỜNG CẦU RỌC SEN HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Tối qua, em Nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó mất hút.

Khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bêtông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân.

Đến sáng nay, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Cre: Trung tâm tin tức VTV24H


 

 

XUYÊN ĐÊM GIẢI CỨU BÉ TRAI LỌT TRỤ BÊ TÔNG SÂU 35M

Tối qua, em Nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó mất hút.

Khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bêtông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân.

Đến sáng nay, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Nguồn: Phóng viên VTV Cần Thơ


 

Inforgraphic mô tả sơ đồ giải cứu bé trai bị lọt hố ở Đồng Tháp

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH SƠ BỘ NHƯ THẾ NÀO VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUA SỰ CỐ BÉ TRAI BỊ RƠI XUỐNG TRỤ BÊ-TÔNG XÂY CẦU TẠI CÔNG TRƯỜNG CẦU RỌC SEN (HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP). 

  • Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã quy định như sau:

Điều 109. Yêu cầu đối với công trường xây dựng

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển báo gồm:

a) Tên, quy mô công trình;

b) Ngày khởi công, ngày hoàn thành;

c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng;

d) Bản vẽ phối cảnh công trình.

2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:

a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài;

b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng;

c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công;

d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.

 

Tham khảo thêm:

[Infographic] Quy trình thi công xây dựng kiến trúc tại Nhật Bản: Tòa nhà văn phòng

 

Điều 111. Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình

1. Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ.

4. Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

6. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.

 

Điều 115. An toàn trong thi công xây dựng công trình (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 43 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020)

1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công xây dựng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

2. Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn, có sự cố gây mất an toàn công trình; phối hợp với các nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người.

3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; rà soát biện pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công trên công trường.

4. Trường hợp vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn đã được chấp thuận để kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng.

5. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

 

Điều 119. Sự cố công trình xây dựng

1. Trong quá trình thi công xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng công trình nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm sau:

a) Kịp thời yêu cầu dừng thi công, vận hành, khai thác sử dụng công trình và thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản;

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể xảy ra đối với công trình; thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có liên quan;

c) Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải khắc phục khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại.

2. Khi phát hiện, được thông báo về sự cố công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình.

 

3. Công trình có sự cố chỉ được thi công xây dựng hoặc tiếp tục vận hành, khai thác sử dụng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự cố cho phép.


4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu chi phí có liên quan, bị xử lý vi phạm hành chính; cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để biết thêm nội dung chi tiết, chúng ta có thể tham khảo thêm các quy định hướng dẫn tại Chương II của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về nội dung quản lý thi công xây dựng công trình và Chương VI của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Chương VI của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc giải quyết sự cố công trình xây dựng (Lưu ý: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP hiện tại đã hết hiệu lực).

Chào thân ái, hợp tác và xây dựng./.

(Theo Luật sư Trần Thanh Tiến - Ảnh: HD – Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)


Bé trai lọt hố 35m ở Đồng Tháp kêu cứu ...

Nỗ lực cứu bé trai lọt xuống cọc bê tông sâu 35m

Ngày 1.1, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) bị rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen ở độ sâu 35 m.

 

Liên tiếp bơm ô xy và truyền nước uống

Theo UBND H.Thanh Bình, khoảng 11 giờ 30 ngày 31.12.2022, khoảng 4 trẻ em ở xã Phú Lợi (trong đó bé Hạo Nam) vào chơi ở công trình thi công cầu Rọc Sen, thuộc tuyến đường ĐT-857 trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình. Trong lúc chơi, Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng đường kính bên trong 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Phát hiện sự việc, các em đi cùng Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý.

 

Nỗ lực cứu bé trai lọt xuống cọc bê tông sâu 35 m  - ảnh 1

Cọc bê tông đường kính rỗng chỉ 25 cm bé Nam bị lọt xuống

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường triển khai nhiều phương án cứu hộ. Lực lượng đã dùng nhiều phương án và liên tiếp bơm ô xy, truyền nước uống để bé cầm cự.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, có mặt liên tục tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. 3 máy đào và 1 cần cẩu được huy động đến hiện trường liên tục đào đắp mở rộng một hố rộng khoảng 10 m tại vị trí bé Nam bị rơi vào. Do móng cọc bê tông mố cầu được đóng sâu trong lòng đất, vị trí cọc có kết cấu là đất sét dày chịu lực tốt, nên rất khó nhổ cọc lên để cứu cháu bé.

Từ khoảng 23 giờ ngày 31.12.2022 trở về sau, lực lượng cứu hộ dùng máy khoan địa chất được điều từ nơi khác đến khoan đất xung quanh móng cọc để làm nhão đất nhằm dùng cần cẩu nhổ móng cọc bê tông lên. Tuy triển khai phương án khoan rất cật lực, nhưng lực lượng cứu hộ chỉ khoan được vài lỗ khoan. Đến khoảng 17 giờ ngày 1.1.2023, lực lượng cứu hộ đã điều máy khoan cọc nhồi có đường kính lớn của công trình thi công đường từ H.Tháp Mười đi theo đường thủy đến hiện trường để khoan một số lỗ quanh móng cọc để làm giảm ma sát nhằm kéo móng bê tông lên.

Nỗ lực cứu bé trai lọt xuống cọc bê tông sâu 35 m  - ảnh 2

 

Theo trung tá Trần Văn Giỏi, Phó đội trưởng Đội công tác cứu hộ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp, khi tiếp cận hiện trường có nhiều phương án đặt ra, trong đó có việc thả dây chuyên dụng xuống cọc bê tông kéo bé lên. Thế nhưng đường kính cọc bê tông quá nhỏ, nạn nhân bị kẹt cứng và nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận được để luồn dây qua người nên không thể thực hiện phương án này.

Chạy đua với thời gian

Khi hay tin con gặp nạn, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi) lao ngay đến hiện trường. Bé Nam là con trai lớn của anh chị, dưới Nam còn em gái 1 tuổi. Anh Tài cho biết lúc anh chạy đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng con kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của bé. Suốt đêm qua, anh túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Riêng chị Linh ngất xỉu nhiều lần.

 

Nỗ lực cứu bé trai lọt xuống cọc bê tông sâu 35 m  - ảnh 3

Vị trí móng cọc (khoanh tròn) nơi cháu Nam 10 tuổi bị lọt xuống có độ sâu 35 m

 

Ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết: “Khi phát hiện sự cố, tại hiện trường, tôi đã huy động mọi nguồn lực thiết bị, con người để cứu cháu bé. Sự cố này rất hy hữu, các phương tiện huy động được tại hiện trường chưa cứu hộ được nên chúng tôi phải huy động thêm phương tiện từ nơi khác đến. Cái khó khăn nhất trong công tác cứu hộ hiện nay là chúng tôi đang chạy đua với thời gian, anh em đã nỗ lực với phương châm còn nước còn tát để bằng mọi cách cứu cháu”.

Tính đến 13 giờ 30 ngày 1.1, ô xy vẫn được truyền liên tiếp vào cọc bê tông bé lọt vào. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho biết: “Trước mắt là phải làm sao cứu hộ cháu bé, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Đơn vị thi công có đuổi các cháu ra, tuy nhiên khi anh em nghỉ trưa thì mấy cháu quay lại là ngoài mong muốn của tất cả. Qua đây, chúng tôi phải chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn thi công công trình. Bên cạnh đó là trách nhiệm người dân quản lý con em của mình. Tôi khẳng định việc xảy ra tai nạn là không ngờ, đau lòng. Chúng tôi phải tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu hộ đây là việc đầu tiên. Còn trách nhiệm sai phạm các bên liên quan ra sao sẽ xử lý tiếp”.

Theo Sở GTVT Đồng Tháp, công trình cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 đường ĐT.845 do Sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T.

Đến 0 giờ 30 ngày 2.1, công tác cứu hộ vẫn đang được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tiến hành xuyên đêm.

(Theo VnExpress)


 

 

 

 

Khuyến cáo:

  • Bài viết KHÔNG PHẢI lời khuyên tư vấn tài chính - đầu tư - pháp lý chính xác 100%. Vui lòng xem qua Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm Nội dung của chúng tôi.

  • Bài viết có thể có thể bị trì hoãn, chưa cập nhật, bỏ sót hoặc thiếu chính xác tại thời điểm quý độc giả xem.

  • Chợ Đất cố gắng mang đến nhiều thông tin đa chiều nhất có thể từ quý độc giả và nhiều nguồn minh bạch nhất có thể.

  • Quý Anh/Chị trước khi đầu tư - mua bán - giao dịch xin cân nhắc thật kỹ.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi tình huống không mong muốn liên quan đến thông tin được đăng tải trên bài viết (nếu có).

Mọi bài viết - ý kiến đóng góp chân thành xin gửi về cho chúng tôi qua Email: chodat.com.vn0@gmail.com. Chúng tôi sẽ cập nhật và bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Xin cảm ơn quý Anh/Chị độc giả.

 

 

 

Được tài trợ:

Dịch vụ chạy quảng cáo Bất Động Sản: Chợ Đất

Dịch Vụ Quảng Cáo Bất Động Sản Uy Tín Hàng Đầu Chợ Đất

 

[LIKE] Bài viết hay

Bình Luận

 

Bài viết chưa đủ với bạn ? Hãy tìm kiếm !