TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM - ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG MỚI NHẬM CHỨC

Lượt Xem: 1374 ||| Ngày Đăng: 2023-03-02 08:13:28 ||| Lượt Yêu Thích: 1

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM - ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG MỚI NHẬM CHỨC

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức theo quy định

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

---

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày: 13/12/1970; vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.


Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV.

Đồng chí Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ tháng 1/2007); từ tháng 8/2011-4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

Từ tháng 4/2014 - 10/2015, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Từ tháng 10/2015 - 2/2016: đồng chí Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ngày 02/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

---

Chúc mừng Tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
 

 

(Theo Thông tin Chính Phủ)

 


Tân Chủ tịch nước: Lấy lợi ích hợp pháp của dân là mục tiêu các quyết sách

 

Tân Chủ tịch nước: Lấy lợi ích hợp pháp của dân là mục tiêu các quyết sách

  • Ông Võ Văn Thưởng cho biết sẽ quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp của nhân dân là điểm xuất phát, mục tiêu quan trọng của các quyết sách.

Sáng 2/3, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông Võ Văn Thưởng "nhận thức sâu sắc" về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi", ông Thưởng nói.

Theo tân Chủ tịch nước, trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa Triết học, trường Đại học Tổng hợp TP HCM cho đến khi được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước, ông đã từng chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Ông từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

"Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực cố gắng làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp", ông Thưởng nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch nước cho biết, trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định Hiến pháp; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Ông Thưởng hứa không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước.

  • Ông "quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc có hại đến dân phải hết sức tránh".

 

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ảnh: Phạm Thắng

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ảnh: Phạm Thắng

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, đất nước.

Ông "trân trọng và ủng hộ" khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.

Tân Chủ tịch nước "kiên trì, kiên quyết" bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cùng với đó, ông sẽ tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

"Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri của nước trong hành trình sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao", tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Thắng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Thắng

 

Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, trong đó có công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá; quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam.

Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

(Theo VnExpress)

 


 

Thanh Trinh

Võ Văn song toàn Thưởng chủ:

…Bình có cũ cổ nhưng Rượu mới là được

Chưa cần vỏ bề ngoài chỉ cần không sơ sài cái bên trong.

Hy vọng chất mới sẽ ngon, bổ, nhiều dinh dưỡng… giúp nhân dân khỏe, nhanh, mạnh, đả thông kinh mạch, tỉnh táo, say xưa cống hiến, dựng nước, giữ nước, đưa nước Việt vào quỹ đạo mới…

“Đời người có mấy độ xuân

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Hết can qua, thái lai hồi tới

Bia để miệng mà tiếng để đời

Ái quốc rồi quốc sẽ ái đấy thôi”

 

 

 

Khuyến cáo:

  • Bài viết KHÔNG PHẢI lời khuyên tư vấn tài chính - đầu tư - pháp lý chính xác 100%. Vui lòng xem qua Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm Nội dung của chúng tôi.

  • Bài viết có thể có thể bị trì hoãn, chưa cập nhật, bỏ sót hoặc thiếu chính xác tại thời điểm quý độc giả xem.

  • Chợ Đất cố gắng mang đến nhiều thông tin đa chiều nhất có thể từ quý độc giả và nhiều nguồn minh bạch nhất có thể.

  • Quý Anh/Chị trước khi đầu tư - mua bán - giao dịch xin cân nhắc thật kỹ.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi tình huống không mong muốn liên quan đến thông tin được đăng tải trên bài viết (nếu có).

Mọi bài viết - ý kiến đóng góp chân thành xin gửi về cho chúng tôi qua Email: chodat.com.vn0@gmail.com. Chúng tôi sẽ cập nhật và bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Xin cảm ơn quý Anh/Chị độc giả.

 

 

Được tài trợ:

Dịch vụ chạy quảng cáo Bất Động Sản: Chợ Đất

Dịch Vụ Quảng Cáo Bất Động Sản Uy Tín Hàng Đầu Chợ Đất

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Bán đất KCN Nhà xưởng sẵn Full thổ cư Củ Chi mặt tiền tỉnh lộ 9 Chính Chủ

Bán đất KCN Nhà xưởng sẵn Full thổ cư Củ Chi mặt tiền tỉnh lộ 9

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
226.00 Tỷ
9 Ngày trước
Xem Nhà Đất
Bán đất biệt thự 2 mặt tiền Nguyễn Duy Trinh 35x34m2 Phú Hữu Quận 9 Chính Chủ

Bán đất biệt thự 2 mặt tiền Nguyễn Duy Trinh 35x34m2 Phú Hữu Quận 9

Quận 9, Hồ Chí Minh
36.00 Tỷ
9 Ngày trước
Xem Nhà Đất

 

Bài viết chưa đủ với bạn ? Hãy tìm kiếm !

 

Bình luận

Thông tin bất động sản khác