Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Tháng 1 tại Việt Nam

 

 

 

 

Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Tháng 1 tại Việt Nam

 

Về Công Nghiệp :

  • Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước

  • Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2023 giảm 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Về Doanh Nghiệp :

  • Doanh nghiệp thành lập mới : giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước

  • doanh nghiệp quay trở lại hoạt động :giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước

  • doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022 .

Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Tháng 1 tại Việt Nam

Vốn FDI Đăng Kí Mới Và Thực Hiện Giảm Rất Mạnh :

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023, ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng :

Quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một năm nay chỉ đạt 88,1% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay .

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các con số kinh tế nếu chúng ta nhìn vào sẽ thấy 1 bức tranh không qua tươi sáng . Tuy nhiên về phía nhà nước thì thu ngân sách vẫn tốt : Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 01/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 01/2023 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán năm và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chính Sách Tài Khóa : Giải ngân vốn đầu tư công vận chậm và còn chậm hơn cùng kì 2022 : Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2023 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 4,4% và tăng 12,4%) . Theo mình đánh giá là vẫn chưa có cải thiện gì còn kém hơn năm 2022 .

- Chính Sách Tiền Tệ : Ngoài động thái mua lái dự trữ tăng M2 thì cũng chưa có thêm động thái nào rõ ràng hơn để hỗ trợ nền kinh tế .

 

Tổng hợp :

1. Nền công nghiệp giảm + thấp nghiệp tăng .

2. Doanh nghiệp thì thành lập mới giảm mạnh đến 16% , vốn FDI
thì giảm rât mạnh tới gần 20% so với cùng kì .

3. Tiêu dùng thì sức mua giảm mạnh .

4. Xuất khẩu giảm 20% so với cùng kì .

5. Nhưng thu ngân sách thì vẫn tốt .

Chính sách tài khóa thì vẫn nghẽn , tiền tệ thì chưa có gì rõ ràng .

Mong rằng sớm có các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế đang có các tín hiệu rất rõ ràng là đang yếu đi .

 

(Theo Tô Anh Hùng)

 

 

 

 

Được tài trợ:

Nền tảng đăng tin Quảng cáo Bất động sản miễn phí: Homehere.vn

Đăng tin bất động sản miễn phí Homehere.vn

 

 

 

Đăng tin miễn phí
0906326879