Việt Nam Thái Lan Cần khoảng 40 năm để san bằng khoảng cách 13 lần

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM sẽ còn tăng nữa. Vì chúng ta đang ngày càng tăng trưởng và phát triển.

Từ lâu,người Thái đã quá ngại người Việt chúng ta rồi.

Năm 1990, GDP của Việt Nam là 6,472 tỷ USD, bằng 7,58% (1/13) GDP của Thái Lan (85,34 tỷ USD);

Năm 2000, GDP của Việt Nam là 31,17 tỷ USD, bằng 24,65% (1/4) GDP của Thái Lan (126,4 tỷ USD);

Năm 2010, GDP của Việt Nam là 115,9 tỷ USD bằng 33,94% (1/3) GDP của Thái Lan (341,1 tỷ USD); 

Năm 2020, GDP của Việt Nam là 354,87 tỷ USD bằng 65,87% (2/3) GDP của Thái Lan (538,73 tỷ USD).

Với tốc độ tăng trưởng bình quân được dự đoán khoảng 7%/năm trong 10 năm tới, Việt Nam hoàn toàn có thể san bằng khoảng cách với GDP của Thái Lan (dự đoán tăng trưởng khoảng 3,5%). Như vậy, chúng ta cần 40 năm để san bằng khoảng cách mênh mông lên đến 13 lần. 

Từ lâu,người Thái đã quá ngại người Việt chúng ta rồi. Giờ là lúc, chúng ta cần khiêm tốn, đừng mỉa mai họ nữa, kẻo các bạn tổn thương.

 

 

Tư vấn Đầu tư BĐS
0901231679