#Việt Nam

 

Bảng giá điện tại Việt Nam với một số nước trên thế giới

Bảng so sánh sức mua điện trung bình tại Việt Nam so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới (thời điểm năm 2022), tính theo GDP đầu người

Có thể đi xe lửa từ Bồ Đào Nha gặp anh Cristiano Ronaldo rồi về Việt Nam Bạn có biết

Nếu bạn có dự đinh đi non-stop từ Lisbon về Sài Gòn, bạn sẽ mất khoảng hơn 320 giờ, tương đương với gần 2 tuần ròng rã trên các toa tàu