Phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 2025

Phát Triển nhà đất ở tỉnh Hậu Giang 2021 2025
Phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hậu Giang sẽ phát triển hơn 20,5 triệu m2 sàn nhà ở với tổng vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng.
Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, địa phương này sẽ phát triển hơn 20,5 triệu m2 sàn nhà ở, trung bình mỗi năm tăng 656.000 m2 sàn.

Trong các loại hình nhà ở phát triển mới, nhà ở thương mại là loại hình được phát triển nhiều nhất với gần 2,6 triệu m2 sàn; tiếp đến là nhà ở riêng lẻ do dân tự xây với xấp xỉ 1,2 triệu sàn, nhà ở xã hội phát triển thêm 222.400 m2 sàn.
Nguồn : Vietnamnet.